HantverkslokalDe allra första åren skedde tillverkingen av Stenvides chutney och marmelader i SLU:s "Utvecklingskök"i Torslunda på Öland.
Sedan några år tillbaka sker tillverkningen av företagets produkter i en godkänd livsmedelslokal i Söderåkra. Stenvide har givetvis även 
en godkänd livsmedelshantering och har byggt upp sitt HAACP-system efter principerna i IP-Livsmedelsförädling.
I dagsläget sker ingen direktförsäljning i anslutning till hatnverkslokalen, utan den är en ren produktionslokal. Framtiden får utvisa om
det blir en försäljningsbod i anslutning till livsmedelslokalen.
I grunden är lokalen byggd av två begagnade manskapsbodar som fogats samman till en total yta av ca 50 kvm. Exteriört är det inte mycket 
som vittnar om vad som döljer sig bakom fasaden. Interiört har inredningen anpassats för att uppfylla gällande krav. Nya plastmattor och 
golvbrunnar har installerats i produktionsytan av lokalen. Väggarna har klätts med högtryckslaminat eller sk "Perstorps-skivor" som är 
släta  och lätta att hålla rena. Nedan finns  några bilder inifrån livsmedelslokalen. 

Tyvärr fungerar det inte att klicka för att få se 
större bilder.