Mer om Stenvide

Stenvide Mathantverk grundades sommaren 2007 av mig Eva Stenvide. De första åren av företagets existens skedde tillverkning i hyrd livsmedelslokal på Öland, i det sk Utvecklingsköket i Torslunda.

Tankarna på att starta företag hade funnits länge hos mig, men det var först under en längre sjukdomsperiod som tankarna växte fram på allvar. Ur kris kommer utveckling och för min del började jag alltmer  ifrågasätta den industriella och storskaliga produktionen både vad gäller djurhållning och livsmedelsindustri. Stordriftsfördelar i allt från produktion av grödor till djurhållning. Vi har sett konsekvenserna av prispressen på foder, som bl.a ledde till ”Galna Ko-sjukan” och andra större sjukdomsutbrott inom djurindustrin.

Inom både storhushåll och dagligvaruhandel ser vi ett allt tydligare fokus på EMV. Dvs handelns Egna Märkes Varor med namn som ICA Basic, Garant, Coop Extra, Änglamark mfl. Baslivsmedel där vi tidigare haft en tydlig avsändare har ersatts med billigare och halvmediokra kopior av de ledande varumärkena. Kopior som tillverkas av den leverantör som kan leverera den allra billigaste produkten givet en viss kvalitet. Produkter där allt mindre andel råvara binds ihop med olika konsistensgivare och smakförstärkare. Halv och helfabrikat av färdigmat där priserna är så pressade att vi inte längre kan vara säkra på att det verkligen är nötkött, utan kanske hästkött eller en tumlad köttbiprodukt  ( får kallas ”nötkött”)  där vi förväntar oss hitta nötfärs.

Som konsument är vi själva en del av utvecklingen mot allt billigare varor, ivrigt påhejade av de stora livsmedelskedjorna jagar vi konsumenter efter billigare varor. Det billiga priset har en baksida. Produkterna  späds ut eller injeceras med mer vatten, binds ihop med olika konsistensgivare och sminkas upp med smakförstärkare.

Den här prispressade utvecklingen gäller inte bara livsmedelsindustrin. Vi har sett samma utveckling inom i stort sett alla branscher; möbler, kläder och elektronik. Vi är fostrade att inte betala mer än vi behöver, men det billiga priset har nästan alltid en baksida, i form av underbetalade arbetare i länder fjärran från oss. Löner som inte ens räcker till att bo och äta, medan aktieägarna roffar åt sig den större delen av kakan.

Min reaktion mynnade till en vilja att tillverka sanna och ärliga produkter, där råvara och smak står i fokus.

Eva Stenvide, mathantverkare